Mariano Pietrini Sicilian artist, sculptor, painter, philosopher and poet

Oh mamma brazzimi

Mamma brazzimi… figghiu… figghiu… strinciti…
Bola… chiudi occhi… undi lu suli… trova “Luce”…
Undi alitu du respiru… trova amuri…
Undi culuri fundunu… arcobalenu…
Undi mani parrunu a ‘li petri… undi l’idea s’illumina d’immensu…
Figghiu bola va’ undi cudda suli… attimu nasci idea…
‘nferrila… pigghila… ritorna figghiu crea l’amuri…

poesia di Mariano Pietrini tratto dal libro “L’universo della Luce – La pace” (2015)