Mamma brazzimi… figghiu… figghiu… strinciti…
Bola… chiudi occhi… undi lu suli… trova “Luce”…
Undi alitu du respiru… trova amuri…
Undi culuri fundunu… arcobalenu…
Undi mani parrunu a ‘li petri… undi l’idea s’illumina d’immensu…
Figghiu bola va’ undi cudda suli… attimu nasci idea…
‘nferrila… pigghila… ritorna figghiu crea l’amuri…

tratto dal libro “L’universo della Luce – La pace” (2015)